cws
Greetings Guest
home > tools > typology
Compare Typology > Typology Scores >
Typological database
This page allows you to compare typological data across conlangs on CWS.
Language [compare with another language]
Parameter
Value of parameter? You can only use this filter if the parameter is set to the left.
LanguageParameterValueOwner
SZE SzezkBase counting systemDuodecimal (12)bͤ n
SZE SzezkPronoun persons1st/2nd/3rd/4th personsbͤ n
SZE SzezkMarked person (verb)1st/2nd/3rd/4th personsbͤ n
SZE SzezkPast tense remoteness2-3 degrees of remotenessbͤ n
SZE SzezkSyllable structureComplexbͤ n
SZE SzezkAlienabilityAlienable/inalienablebͤ n
SZE SzezkScript typeAlphabetbͤ n
SZE SzezkPossession distinctionsAlienability and possessibilitybͤ n
SZE SzezkMarked voice (verb)Active, Middle, and Passivebͤ n
SZE SzezkDefinite articleDistinct articlebͤ n
SZE SzezkIndefinite articleDistinct articlebͤ n
SZE SzezkConsonant inventory sizeAveragebͤ n
SZE SzezkConsonant-vowel ratioAveragebͤ n
SZE SzezkVowel inventory sizeAveragebͤ n
SZE SzezkPresence of /b/, /d/, and /g//b/, /d/, and /g/bͤ n
SZE SzezkLabial typesBoth labials and labiovelarsbͤ n
SZE SzezkValence increasing voicesCausative and Applicativebͤ n
SZE SzezkNoun-noun possessionConstruct or possessed casebͤ n
SZE SzezkNoun incorporationCompound incorporationbͤ n
SZE SzezkPrimary writing systemConscriptbͤ n
SZE SzezkRetroflex consonantsContinuants onlybͤ n
SZE SzezkUnmarked moodDeclarative or indicativebͤ n
SZE SzezkDemonstrative proximityDistal/Medial/Proximalbͤ n
SZE SzezkPrimary directional systemRelative egocentric (right/left)bͤ n
SZE SzezkAdposition head-directionalityEitherbͤ n
SZE SzezkNoun head-directionalityEitherbͤ n
SZE SzezkNoun-adjective orderEitherbͤ n
SZE SzezkVerb head-directionalityEitherbͤ n
SZE SzezkMorphosyntactic alignmentFluid-Sbͤ n
SZE SzezkMorphological typologyFusionalbͤ n
SZE SzezkInclusive/exclusive pronounsDistinct formsbͤ n
SZE SzezkEvidentiality distinctionsIndirectivitybͤ n
SZE SzezkOptativeDedicated verb conjugationbͤ n
SZE SzezkVowel phonationNo distinctions (modal only)bͤ n
SZE SzezkNoun-numeral orderNumeral firstbͤ n
SZE SzezkGendersMasculine/Feminine/Neuterbͤ n
SZE SzezkValence decreasing voicesPassive, Antipassive, and Middlebͤ n
SZE SzezkRelative clause headMixedbͤ n
SZE SzezkNoun-relative clause orderMixedbͤ n
SZE SzezkNegation markingModal/Particle/Auxiliarybͤ n
SZE SzezkFuture tenseModal/Auxiliarybͤ n
SZE SzezkContour clicksNo clicksbͤ n
SZE SzezkGlottalised consonantsNo glottalised consonantsbͤ n
SZE SzezkToneNo phonemic tonebͤ n
SZE SzezkVowel harmonyNonebͤ n
SZE SzezkVowel harmony scopeNo vowel harmonybͤ n
SZE SzezkAdjective agreementNumber and classbͤ n
SZE SzezkDouble negativesCancel each otherbͤ n
SZE SzezkVowel harmony exemptionsNo vowel harmonybͤ n
SZE SzezkConstituent dislocation possibleNobͤ n
SZE SzezkStress marked?Nobͤ n
SZE SzezkAnimacy distinctionsNonebͤ n
SZE SzezkFixed stress locationNonebͤ n
SZE SzezkUvular consonantsNonebͤ n
SZE SzezkPhonemic vowel lengthNonebͤ n
SZE SzezkTense/aspect suppletionNeitherbͤ n
SZE SzezkMarked transitivity (verb)Nonebͤ n
SZE SzezkDual pluractional formsNo pluractionalitybͤ n
SZE SzezkPluractionalityNobͤ n
SZE SzezkSuppletion in pluractional formsNo suppletionbͤ n
SZE SzezkNasalsNasal stops and prenasalised consonantsbͤ n
SZE SzezkUnmarked tenseNonpastbͤ n
SZE SzezkUnmarked evidentialNo unmarked formbͤ n
SZE SzezkCoarticulation / Consonant seriesOther (3 distinctions)bͤ n
SZE SzezkCopula droppingOtherbͤ n
SZE SzezkPerfectOther particle/auxiliarybͤ n
SZE SzezkPronoun-noun possessionParticle/Adpositionbͤ n
SZE SzezkMarked aspect (verb)Perfective and imperfectivebͤ n
SZE SzezkPresence of /p/, /t/, and /k//p/, and /k/bͤ n
SZE SzezkRelative clause morphologyRelative pronounbͤ n
SZE SzezkCoding of evidentialityParticle/modalbͤ n
SZE SzezkMarked tense (verb)Past, Non-Pastbͤ n
SZE SzezkPolar question markingQuestion particlebͤ n
SZE SzezkNoun numbersSingular/Pluralbͤ n
SZE SzezkPronoun numbersSingular/Pluralbͤ n
SZE SzezkNumber of nominal casesSix casesbͤ n
SZE SzezkNumber of pronominal casesSix casesbͤ n
SZE SzezkVerb agreementSubject onlybͤ n
SZE SzezkPrimary word orderTopic-Commentbͤ n
SZE SzezkMass/noncount nounsVariesbͤ n
SZE SzezkPossessor-possessee orderVariesbͤ n
SZE SzezkPhonation typesVoiced/ voicelessbͤ n
SZE SzezkReciprocalsVoicebͤ n
SZE SzezkReflexivesVoicebͤ n
SZE SzezkClick phonationsNo clicksbͤ n
SZE SzezkClick releasesNo clicksbͤ n
SZE SzezkReduplication formNo reduplicationbͤ n
SZE SzezkReduplication functionNo reduplicationbͤ n
SZE SzezkPronoun dropping?Yesbͤ n
SZE SzezkPolar question answersYes/Nobͤ n
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 28-Nov-20 10:17 | Δt: 2652.6942ms