cws
Greetings Guest
home > library > journal > view_article
« Back to Articles ✎ Edit Article ✖ Delete Article » Journal
Êv Lodêst ân Âbo
0▲ 0 ▼ 0
Translation of Roald Dahl's short story "The Sound Machine" into Lonish
This public article was written by [Deactivated User] on 20 Nov 2015, 22:21.

[comments]
[Public] ? ?
5. fire ? ?
12. wiki yo ? ?
?FYI...
This article is a work in progress! Check back later in case any changes have occurred.

Êv Ladêst Ân Âbo

Krutgêv sosûmarinê êsenôs êt Klâusnêr dêî el budôsdêbali imê liteno, êz êl dom âm êl înbudôs. Litan dêîpâseno âto âbêosel lokâl, pêdwâîneno ês dêbal, înzveneno êt ês dêbal pôs sêsol wâîneno. Êv înkal ên lokâl pêdromônsêv êsenôs. Met ês âtûd âmêl inist, tônsgêv, bêosgêv kerborûs ôbenôs, êt af kêl gêv zivrobât ân lâm êtân âkusê êtâv tinâv zînâv kredâ êtgêv ângêv boto plu gêl tônsô uniên metêr, êt kêv gês virô gên morêkutat pôr gêl ûnsupê pôsôs.
Klâusnêr dêî el kark liteno, âm êl boto. Êv dôndêr sên êpârkânôs, êt sôv binin sel i îzîeno êt i zivrîeno înti ês malôbaêt ân lâm dafêrgân etûn êt îedân dârtetûnân gûlai. Gês kârif ên âbêbro, kêv idên boto loenôs, pârkeno, sên stowê sêdokeno, sês mâldeno, tu înz êl boto priseno êt sôm-âs eîêf âvir âl lâm i ruhîan kereno, êt ôf sonal bebriê rimeno, por pirkêltan sonân - pôs kên mâlê âm sôm-êl âbêbro viseno, tu înz êl boto, tutu âmêl âbêbro êt îedâs lâm troleno. Îekêv âvirê uniêl oru terusenôs.
Tu sôm-ês mân âmêl fro ên boto kerâseno, âm kêl ritiâv tugir êstenos - êt sonâs i wadêîeno, êt gatêm âm âl kerênâs ên âsinâs înz êl boto viseno.
Êt îetêmês espê âm sêsôl dieno, sôm-ês man ôntôneno, kêbutêm tîrûheno, ârb sôm-âv mân dêîpônsê kerâsenos, âv eîêf imê êt potôm binin el boto kerâsenos êt sôm-êv abîs înz mâvapoâl virô tîumêlenôs âmêz kêbuês ki pokaês ôs tûtês keran êsenôs, êtu dieno: "Âlâ... âlâ... êt is kês... lâ.. âlâ... ârb piriêv êsôs..? êsos... Van mêm-êv puvi? Mêm puvi! Ôlâ... âlâ... dêdun... âlâ, korêv... êt het... bon, piri... âlâ... âlâlâlâlâ..." Têtriê dîopârkeno; sôm-âv kerênâs imê êsenos; êl wisâl plu kêl âreno gêv er ên pêrs, ên pêdgûnza êtên têtriên, dûzô honânkiônsên imûdsa. Ratôtên ôf el budôspâz gâs rif anudeno, sêhûbeno êt itê kerewadeno âmêz êv dêbal ûrfenôs êt tônsgêv us înzkameno.
Skôt êseno.
Ô, stuêt dôktêr Skôt êseno.
"Sâ, sâ" êv dôktêr dieno. "Dâpê is înz âs arinê pêdzînkviso?"
"Melâ, dôktêr," Klâusnêr dieno.
"Atriê pâsenâ," êv dôktêr êrleno, "êt kêzîn kêl êzgenâ, por visan kêl wisâl êses. Zo kiêl dêm-êv lol sênsôs?"
"Ô, unibon. Ki bonêv."
"Het is îestur êsâ, âm kêl pêfâ visan."
"O, pêdês gûnt kersif. Lipêv ân dûm êsâ. Unibon êsênâ."
Êv dôktêr i îmaprîeno het ês âmduza înz êl ârglokâl. Âm bâltêl boto ôf el kerborûs vizeno, êt âmêl us. "Têv Têm-ês dôp kalo." dieno. "Ô âlâ?" Klâusnêr sôm-ês mân êriseno, sôm-ês dôp ûvenpârkeno êt sês ôf el kerborûs deno.
Êv dôktêr fre kameno, êt hûwadeno sînpê înz êl boto pô vizîeno. "Kiês kêv êsôs?" kêsteno, "Têv gês sômo keres?"
"Geg, geg, ôsfe stuêt zivrobâ."
"Ârb sêv visiôs kluplu însînêv."
"Âlâ."
✎ Edit Article ✖ Delete Article
Comments
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 15-Jun-24 11:52 | Δt: 400.0468ms