cws
Greetings Guest
home > library > journal > view_article
« Back to Articles ✎ Edit Article ✖ Delete Article » Journal
Ancient-Mawic script (Sãgwá)
29▲ 29 ▼ 0
This public article was written by [Deactivated User], and last updated on 26 Feb 2021, 09:15.

[comments]
[Public] ? ?
Menu 1. History 2. Usage 3. Áqindá 4. Numerals 5. Romanisation 6. List of symbols 7. Writing samples
[edit] [top]History


Long time ago, before the mawic people settled down in the valley of Maw river, they used symbols, to mark their belongings. Every family had their own symbol. They were based on animals, other natural features, or abstract geometric shapes. These symbols were carved into wooden sticks, tool handles, or sewed on to their clothes. The AWM word for write is , which also means carve. It comes from the  Proto-Mawo-Caláic word kharan (carve).

After settling down in the Maw valley, they used paper, ink and brushes to write these symbols, and they developed a more sophisticated writing system, the sãgwá sãgwá. Ancient-Mawic script had a different version with more angular shapes, the kwusãgwá kwusãgwá. Kwusãgwá was carved into stone to decorate temples and palaces.


In the earlier times several sãgwá symbols were used as alphabetic charactes, to express more accurate meanings.

áç-ükwí sũ-kájü sinit-ükwí-turjo
Áç-ü sũ-k sinit-ü-t.
The king married the woman.
áç-ükwí -kájü sinit-ükwí -turjo
king-dog woman-house marry-dog-farm

In some contexts this might be confusing. Later sãgwá was expanded with new symbols. They call them ḑgáw-thál - ḑgáw-thál which means sound sign. The ḑgáwthál system was an alphabet, but it was only used to help out the old sãgwá characters.

áç-ü sũ-k sinit-üt
Áçü sũk sinitüt.
Áç-ü sũ-k sinit-üt.
The king married the woman.

Some ḑgáwthál characters are combined into ligatures to shorten the texts, they call them qu-thól - qu-thól, which comes from together+sign .

[edit] [top]Áqindá


Áqindá (hold name) is a long line above the word. It is used to mark proper nouns, such as name of people and places. It is romanised as "*".

Here are some examples:

ün-indá *seün, ú u-dú *máwa*d.
Ün-indá *Seün, ú u-dú *Máwa*d.
My name is Seün, and I live in Máwa.

[edit] [top]Numerals


Numerals are not easy. AWM uses a seximal base system. It has 10 symbols to mark numbers. The symbols are:

1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5
6 - 6
7 - 36
8 - 1296
9 - 46656
0 - 1679616

These symbols are used together with other non numeral characters, like:

2ú26-zin - 2 plus 2 (times) 6-of - 14
5ú567sin-ú567-zin - 5 plus 5 (times) 6 (times) 36of plus 5 (times) 6 (times) 36-of - 1295

To read more about AWM number system, check out this article

[edit] [top]Romanisation


In romanisation sometimes we use "-" to separate symbols, and to mark borders. For example the word: Ümẽt - I get/understand could be written as ümẽt, but we used the symbol üm (üm - beard) which might be misleading altough the pronounciation is the same. The right way to write is ü-mẽt - ü-mẽt.

[edit] [top]List of symbols


Single letters (ḑgáwthál): Vowels
SignIPA valuelatin equivalentSignIPA valuelatin equivalentSignIPA valuelatin equivalent
aaaáa:áãã
eɛeée:éɛ̃
oooóo:óõõ
iiiíi:íĩĩ
uuuúu:úũũ
üyüűy:űëəë
öøöőø:ő


Single letters (ḑgáwthál): Consonants
SignIPA valuelatin equivalentSignIPA valuelatin equivalentSignIPA valuelatin equivalent
bbbpppfff
mmmnnnŋŋŋ
ñɲñzzzddd
ththtwtwttt
şʃşşwʃʷşwsss
çt͡ʃççwt͡ʃʷçwjʒj
d͡ʒlllyjy
rrrwwwhhh
kkkkwkwggg
gwgwqqqqhqh


Ligatures (Quthól)
Signlatin equivalentSignlatin equivalentSignlatin equivalentSignlatin equivalentSignlatin equivalent
ekekakakokoködödgingin
ükükönönonongongonwötwöt
ukukúbúbdudusinsinikik
zinzinzonzonyuyuininŋkŋk
übgübgübyübywotwotsonson
tututuytuytugtugdüşdüşduşduş
tüytüytügtügütütutut
ototüdüdëdëdëkëk
nanaigigãrãrdada
kekejejeehehafafşeşe
fẽfẽçiçiezeztoto
adadkikiizizgagaugug
ododududididçuçu


Logographs (Sãgwá)
Symbol Ancient-Mawic meaningEnglish meaningSymbol Ancient-Mawic meaningEnglish meaning
dáwdáwsun/dayükwíükwídog
eyeymoongümgümbrain
édgüédgügiftgwübgwübwater
heshessnaketurjoturjofarm
pábpábstrong/letter paḑalőaḑalőtatch/reed
bugónobugónoolive treekwukwucorner/heel
womanthigthigfinger
ulouloyellow/yolkadáadáno/not
ñútñútneedçwöbçwöbmilk
şwoşwolipthátháin
twótwóflow/changeyepyepskin
ẽíẽíhawktwo
ötötbackrose
lapőnölapőnöpalm treeştekrştekrdeer
ŋgesŋgesnosejarafjarafwheat
mëyekmëyektrousersdodopoor
manmẽtmẽtget/understand
ááşááşbirdfúqufúquwind
mégümégüsaddle/chairḑaráḑaráhoe
kájükájühouseçówoçówoservant
nákünákühorseqhinqhinflower
fãpfãphalfdóqdóqcow
bardűbardűtowníhíhwhole/healthy
gwísgwísfishnlẽnlẽtongue
thíythíytreekokowheel
saw (tool)kehkehbraid/twist
bag/patient suffixlewlewear
niqniqseedsúşsúşfire
leplephandqwúqwúgirl/daughter
gawűrgawűrwineyimyimteach
gegeboy/sonfeyfeyleg/foot
gwágwáthingkifkiftooth
kwákwáfriendbrother/blood
áçáçkingüşüüşüaxe
közűközűroostersãçáwsãçáwbook
sezseznestthãthãmember/part
jalüjalübeergzagzamuscle
godketketanimal
ştẽhştẽhbelievefurnace/oven/hate
gugurollşwãşwãbe like
kşukşubegetsit
lehllehlleafnenekill
şúşúhairpray/worship
writerehmrehmside/coast/edge/ect
wákwéswákwésblesslulurun
şwĩşwĩbornsisismall
binbinheadhave,bear,contain,live
thisseksekstone
súwsúwbullededstand
ŋgúgŋgúgcloudçáçástorm
fafafather/top/summitleküleküsoul
mádmádmotherrimrimbuy/take
édĩédĩsell/betrayhöfhöfrain/fall
sinitsinittie/connect/marrykeqkeqknow/can/dense/thick
fátfátspeak/talk/sayinsinsstore/pile/ect
pushtype/race/kind of
yeyespitkinkinsystem/order
gjötrgjötrfruitcold/wish/ect.
áãáãall/everyşwuşwusand
oatünündig/or/my...
ügügmagicümümbeard
fufubuttonögögegg
thóthófieldheart
góggógnoiseorange
aşaaşaploughgwugwugwu
wazawazaaloeküqşűqküqşűqconfuse
üküüküsmokekukusoap
áqáqstate/conditionwork
begjimpgjimpshoulder
ebebcover/forwarddo
kşamkşamcease (to exist)/endríşüríşüfloor/soil/earth
édédgiveéhéhas/adjectivizer
húthútblowsegíysegíymetal
sekwebsekwebbronzebébbébbaby
sesefree/withouteye
zduzdupotbabaup
pmfewpmfewonionşeqşeqmaterial/entity
lehlálehláeagleteftefdonkey
seünseüncrowdindinchin/jaw
cherrymeqzmeqzcat
gwígwíto goíhtüíhtübuild/heal
böküböküherekezehkezehtoo(eg. too big ect.)
twüftwüfyet/alreadyüzebüzebsimple/just/only
egegoutiŋgüdiŋgüdaround
ptáhptáhbeforeqwëqwëafter
töhtöhdowntöhtáhtöhtáhunder
bethábetháabovegjitgjitbetween
gjagjaagainstáíŋgáíŋgsome
drtehqdrtehqrichááşünsááşünsowl
leşüleşüwash/benddidivirgin
ŋgẽŋgẽeatlefálefádrink
keçükeçücome/arrive/oweneçtneçtwant
heştheştshare/divide/splitejdejdvalue
bökrẽbökrẽbringdëddëdold
nlenlegoodtheqtheqfull
töŋktöŋkemptymáhmáhbig
druqdruqclan/communityindáindáname
kniştkniştalmostlalabeautiful
gjiŋgkgjiŋgknailbáşesbáşesfrog
gúmgúmbuttmẽdgwőmẽdgwőbridge
gwógwóthroughtsánsëltsánsëllamb
beébeésheepsiŋgsiŋgmeat
twüstwüsplacekízeskízeswhat/who(rel.)
sesseswhat/who(int.)kízeştükízeştüwhen(rel.)/then
seştüseştüwhen(int.)seşteüsseşteüswhere(int.)
kízeşteüskízeşteüswhere(rel.)míesmíeshide
yehtyehtshow/point/presentseziŋgseziŋgwhy(int.)
kízeziŋgkízeziŋgwhy(rel.)/becausesezebsezebhow(int.)
kízezebkízezebhow(rel.)/that way(method)sezgsezghow many/much (int.)
kízezgkízezgthat muchdetüdetüsee
thãgüthãgüpiece/partgigimany/much
feçfeçhitfdeçfdeçbeat
qşúqqşúqdisturb/exile/banishtwüştehtwüştehinstead
çumpõçumpõtartwüştüqtwüştüqthere
linlinburnqrsimqrsimuse
krĩştkrĩştpastnindnindbegin/start
krsálkrsálsaveyátyátneck
fiŋgfiŋgspearqrewqrewroom
sedãáhsedãáhswordkweşkweşbow
yegweqyegweqto tastesẽgwásẽgwácouch
thálthálsign/markmáwamáwaname of a river/people
fësfësto sleepyedyedto fight
beijbeijcucumberfikkfikkdrop (N)
wúbúwúbúboat/shiplindlindvalley
çégüçégüorigin/to come from...nlëpsnlëpsmouth
çüwçüwgrass/herbkrĩştkrĩştpast
lebanlebansettlementkwéskwésto effect
eyeşkeyeşkwonder (N)ñiküñiküto open
meştẽmeştẽholyiŋgüiŋgülot/pile/heap
këifinkëifinwildgjĩsgjĩsgap/absence
dfufdfufstabold
momonippleekmekmthigh
leüşleüşyoungyeşüyeşüfast
tataankletesticle
şükişükito crackhehebald
tekrtekrelbowdedehip
qhẽrqhẽrtemple (side of the head)myukmyukto prefer
limplimpshoe/sandal/bootqwöjgűqwöjgűsin/crime
qŋgëtrqŋgëtrto looseqŋëgtqŋëgtelegant
ëuqëuqsacrafical victimtúgztúgzhill
şëyşëyto deviateeűŋkőjüeűŋkőjütemple (building)
uŋëgduŋëgdto pulltúgtúgmountain
bẽleqbẽleqwoollihlülihlüfeather
egãqegãqcouncil/court/adviceblunt(adj.)
çĩüyçĩüylandnüŋgnüŋgknee
kwáfkwáfduck (n.)nzĩkánzĩkábasic/essential
kulumkulumto bakehöbgühöbgürain
lúũlúũto flee/run awaykügükügübundle
áwáwvarious/mixedto finish
keyfkeyfto examine/measure/analysefísfísrestless
keşükeşüanydönrãdönrãstupid
táwtáwview/denyúuşúuşair
beçbeçthinpintĩpintĩsock
nştikreqnştikreqiceqrtahqrtahrat
qũohqũohgiantfegjfegjmole
ráqráqcollect/gathernwánwávictim/killed
şíwşíwsmooth/platqdneygqdneygflatten
ẽşwẽgkẽşwẽgkgreetthkákthkákfoal
reqsĩreqsĩangerqrşüdqrşüdbe certain/sure
zgefzgeffurtheryiŋgwáyiŋgwán. study/teaching
işwãişwãn. fatḑaneḑanesickle
çwöŋgçwöŋgv. endeavourkşügükşügün. lie
gãggügãggün. piosonqwedgüqwedgümessage
yaãyaãv. winátkensátkensbattleground
qhökqhökbranch/stick/stilt---


[edit] [top]Writing samples


Here's some longer sample written in AWM:

The Lord's Prayer
áçrí-n délígü
Áçrí-n délígü

übgünfa, gwud,
wákwéskĩ dünindá.
keçükĩ dünáçgwá.
ráwakĩ düneçitgü çĩüyüd éh gwud.
kédáwön tídesk déder úbguf,
ú düqwöjgüqür übgünqwöjgűgik, éh übgünqwöjgűgin qwöjgígif.
ú duşúthóskũ qhísegüd adá, ú dükwáhkĩ qũguzon gusmóqbogozon.
kízeziŋg dáç áçgwák, qçwönk, ú yaãgwák.
twód áãd, amen.

The tower of Babel
bábel-ön insgwá
Bábel-ön insgwá

kízeştü ríşü-d áã-d nlẽ-k dáéh-k tü-fát-ag-üt. kízezeb ejaé-n éd tü-mihn-üt, thó-k lind-id şinar-ön çĩüy-üd tu-tu-wot, ú twüştüq-üd dú-fó tün-indüt. kúqwë üks-üf tü-fát-üt: "de-keçü-r! thãgü-si-gik dü-fárár ú súş-ud tü-lin-ir." késeziŋg thãgük tü-qrsim-üt sek-ü twüşteh, ú çumpõk wajű twüşteh. ekü tü-fát-ü: "de-keçü-r! bardű-k úbg-uf düg-íhtü-r, ú insgwák, fa-s gwu-d, ú tü-nak-ar úbg-uk, késeziŋg-if tü-mihn-kĩ ũ adá ríşü-n áã-n yebged fé-d."

kéqwë eű töh-öd gwí-wöt bardű-k ú insgwá-k kízesk qũn gẽeh-egü íhtü-wöt detü-fá. eű kúqwë fát-at: "de-sez-er! üs qũ, üs nlẽs tü-dá, ú kék tü-nind-thãt rá-gü-fá. tü-keq-rim-ethã-t-eq kú-k tü-krşĩüdöq-fá a-dá. de-keçü-r! töh-öd übg-gwí-r, tügün-nlẽ-k küqşűq-fá, késeziŋg tü-mẽt-ẽq a-dá üks-ük." ú eű qũ-guk ríşü-n áã-f qşúq-wot ũ, ú bardű-n íhtü-fá tü-kşam-üt. késeziŋg bardű bábel-ü indárá-wöt, kízeziŋg eű qũ-gon áã-gin küqşűq-üt, ú eű tüg-ük twüştüq-sin ríşü-n áã-n yebg-ef qşúq-ut ũ.

✎ Edit Article ✖ Delete Article
Comments
[link] [quote] [move] [edit] [del] 29-May-20 14:18 [Deactivated User]
I love this. It must have taken a long time but the results are amazing.
[link] [quote] [move] [edit] [del] 28-May-20 20:15 [Deactivated User]
This is an extremely creative and aesthetically pleasing script! It's clear you worked very hard on it.
[link] [quote] [move] [edit] [del] 26-May-20 23:23 [Deactivated User]
This is probably one of the coolest script systems I've seen on CWS. It looks really good!
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 12-Apr-24 10:17 | Δt: 2397.9599ms