cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Hessech [HEH]
11▲ 11 ▼ 0
Typology Progressing 1,685 words
[view flag info]
Hessech
Hesåskă movă
[ɦɛsʌskə movə]*
Registered by [Deactivated User] on 16 June 2020
Language type A posteriori
Species Human/humanoid
About Hessech Czech but more retarded, also with a sprinkle of ukrainian, german, slovak and polish words.

(honestly dis is so similar to czech it could be called a condialect instead)

Sample of Hessech[view] Ahoj. / / Jsåš na skále, vznášåš se ve vesmíru. / / Dosiť hlebrej, å? / / Nějakü je z toho vodu. / / Fejt, vlastně je většina z toho vodu. / / Nemůžu navíť jet odtud do tam bez nákupu lodi. / / Je to smutnej. / / Jsåm smutnej. / / Chybíš mi. / / Jak se to udějelo? / / Dávno, vlastně nikdy, a takü zaraz, nic není nikde....[view all texts]
Latest vocabulary
postupněadvgradually
zpomalitvslow down
zpomalovatvslow down
Sound samples in Hessech
Some sound samples of Hessech. Maximum of 6 shown. Click the links to see the full texts.
Předpokládejme, že jsme v domovi patriotického Československého páru a jejich dospívajícího synă. Sy...
Suppose we are in the home of a patriotic Czechoslovakian couple and their teenage son. The son is a...
Jsåš opravdu horkă že dostavám užeh.
You are so hot that I’m getting a sunburn.
Ne, to je falšní!
No that's wrong!
Na čårných životech záležej.
Black Lives Matter.
Rád jem stromy. Jsú nejlepší.
I like to eat trees. They're the best.
Kdo jsåš?!?!
Who are you?!?!
Language family relationships
Language treeSlavic
 ⤷ Proto-Slavic
  ⤷ West Slavic
   ⤷ Czech
    ⤷  Hessech
 
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottal
Nasal m   n     ɲ        
Plosive p b   t d     c ɟ   k g q  
Fricative   f v s z ʃ ʒ ɕ ʑ     x   ɦ
Affricate     t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ t͡ɕ d͡ʑ          
Lateral approximant     l              
Approximant           j (w)      
Trill     r r̝           [ʀ]1  
Blends (ks)
 1. allophone of /r̝/
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close [i]1 y   [ɨ]2 [ʉ]3   ɯ u
Near-close   ɪ   [ʊ]4  
Close-mid e ø   [ɘ]5   o
Mid     ə    
Open-mid ɛ ʲɛ [œ]6       ʌ [ɔ]7
Near-open [ʲæ]8   [ɐ]9    
Open a   [ä]10   [ɑ]11 [ɒ]12
 1. allophone of /e/
 2. allophone of /ə/
 3. allophone of /y/
 4. allophone of /ʌ/
 5. allophone of /ə/
 6. allophone of /ø/
 7. allophone of /ʌ/
 8. allophone of /ʲɛ/
 9. allophone of /ə/
 10. allophone of /a/
 11. allophone of /a/
 12. allophone of /a/
Orthography
Below is the orthography for Hessech. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 HessechOrthography [edit]
Aa/a/, [ɒ], [ä], [ɑ]Åå/ʌ/, [ɔ], [ʊ], [o]Áá/a/Ăă/ə/, [ɘ], [ɨ], [ɐ]Bb/b/Cc/t͡s/Čč/t͡ʃ/CH ch/x/Ďď/ɟ/Dd/d/
DŽ dž/d͡ʒ/DZ dz/d͡z/Ěě/ʲɛ/, [ʲæ]Ee/ɛ/Ëë/ɯ/, [ʉ]Éé/e/, [i], [ɛ]Ff/f/Gg/g/Hh/ɦ/Ii/ɪ/
Íí/i/Jj/j/Kk/k/Ll/l/Mm/m/Nn/n/Ňň/ɲ/Óó/o/Öö/ø/, [œ]Oo/o/
Pp/p/Qq/q/Řř/r̝/, [ʀ]Rr/r/Šš/ʃ/Ss/s/Tt/t/Ťť/c/Üü/y/, [ʉ]Uu/u/
Ůů/u/Úú/u/Vv/v/Ww/w/1Xx/ks/2Yy/ɪ/Ýý/i/Žž/ʒ/Zz/z/
✖ Unknown alphabetical order [change]
 1. loan words only
 2. loan words only
Typological information for Hessech

Double negativesObligatory
Fixed stress locationAntepenultimate
Number of nominal casesSeven cases
Number of pronominal casesSix cases

▼ More information ⇋ Compare
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 17-Jun-24 20:49 | Δt: 424.0549ms