cws
Greetings Guest
home > library > dictionary > word
 Ereske Word summary
0▲ 0 ▼ 0
noun idagibkabibepdauhcaofatdgiudirdigidehahipkefaebagaocahgihaceufeacihakezcepghivhezbecioifecanhfakanbcezdacahixgahixbfankepbebekkiibafisfafabekapgcabadahecfeheugaugifadeugengipdageekedeuhafahasfgakiugerdencirfahkacahkandcidecaxcifibiofadadisbigdaecafecaxhgi
[idagibkabibepdauhcaofatdgiudirdigidehahipkefaebagaocahgihaceufeacihakezcepghivhezbecioifecanhfakanbcezdacahixgahixbfankepbebekkiibafisfafabekapgcabadahecfeheugaugifadeugengipdageekedeuhafahasfgakiugerdencirfahkacahkandcidecaxcifibiofadadisbigdaecafecaxhgi]* 
grape
(fruit)
 Ereske
* Pronunciation of this word was estimated based on phonology/orthography
↺ 25 November 2016, 00:32

Synonyms (0)
No known synonyms.
Homonyms (0)
No known homonyms.
Conlang translations
Natural translations
[edit translations]
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 09-May-21 02:16 | Δt: 171.4029ms