cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Proto-Jöjjer [JSP]
0▲ 0 ▼ 0
New 186 words Proto-Jöjjer
He Zunnyoź Jöjjer
[hɛ zunɲoʒ jøjjɛɹ]*
Registered by Arcaeca on 25 May 2017
Language type Proto-Conlang
Species Human/humanoid
Sample of Proto-Jöjjer[view] Śägy gyovak ha huśelranősdunyvan. / Ügyovanä gyotany, jo orbecsej kugyo mäj tägyve gyünśegben. / Śägy gyovak ha dunyorandsdunyvan. / Cźo gyovak jenyip ha londśagsmos dunyorandva, sä gyovak elt bepond rigyment he gyünśegve. / Śägy gyovak ha dunyorandselucsdunyvan kümintetä czik, ügyo ormäś. / Mi gyobakdan rantment ünyek ha dunyok?[view all texts]
Latest vocabulary
rantmentadvcompletely
rantncomplete
mäśämvhappen
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
PalatalVelarGlottal
Nasal m   n   ɲ    
Plosive p b   t d   c ɟ k g  
Fricative     s z ʃ ʒ     h
Affricate     t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ      
Lateral approximant     l        
Approximant   ʋ ɹ   j    
VowelsFrontBack
Close i i: y y: u u:
Close-mid ø ø: o o:
Open-mid ɛ ɛ:  
Near-open æ æ:  
Open   ɑ ɑ:
Orthography
Below is the orthography for Proto-Jöjjer. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 Proto-JöjjerOrthography
-//://Aa/ɑ/A̋ a̋/æ:/Áá/ɑ:/Ää/æ/Éé/ɛ:/Íí/i:/Óó/o:/Öö/ø/Úú/u:/
Üü/y/Bb/b/CS cs/t͡s/CZ cz/d͡z/CŚ cś/t͡ʃ/CŹ cź/d͡ʒ/Dd/d/Ee/ɛ/Gg/g/GY gy/ɟ/Hh/h/
Ii/i/Jj/j/Kk/k/KY ky/c/Ll/l/Mm/m/Nn/n/NY ny/ɲ/Oo/o/Pp/p/Rr/ɹ/
Ss/s/Tt/t/Uu/u/Vv/ʋ/Zz/z/Őő/ø:/Śś/ʃ/Űű/y:/Źź/ʒ/
✖ Unknown alphabetical order
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 05-Jun-20 22:08 | Δt: 176.8022ms