cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Slovinj [LVJ]
2▲ 2 ▼ 0
New 256 words Slovinj
Mlova slovinjska
[mlovɑ sloviɲskɑ]*
Registered by [Deactivated User] on 11 July 2021
Language type Not specified
Species Human/humanoid
Sample of Slovinj[view] Na horku, byla jeść vovca, jaka jeść ne mala velny, uvїdźila jeść konjej: jeden jeść ćahnul ćažkoj voz, jeden jeść byl ćahoju velїkoju, a ješče jeden jeść nesl xutko ljudїnu. Vovca jeść rekla konjam: "Stїskajeć śa u mene srece, kohda vїdźu, že ljudїna uvlodźajeć konjamї." Konji suć reklї: "Slušaj, vovca, naše srece śa stїskajeć takže...[view all texts]
Latest vocabulary
sїvojadjgrey
zelenojadjgreen
bahrojadjscarlet
Language family relationships
Language treeSlavic
 ⤷ Proto-Slavic
  ⤷  Slovinj
 
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarRetroflexAlveolo-
palatal
PalatalVelarGlottal
Nasal m   n     ɲ    
Plosive p b   t d       k  
Fricative   f v s z ʂ ʐ ɕ ʑ   x ɦ
Affricate     t͡s d͡z ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ɕ d͡ʑ      
Lateral approximant     l     ʎ    
Approximant           j    
Trill     r          
VowelsFrontNear-
front
CentralBack
Close i   ɨ u
Near-close   ɪ    
Close-mid       o
Open-mid ɛ      
Open       ɑ
Orthography
Below is the orthography for Slovinj. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 SlovinjOrthography [edit]
Aa/ɑ/Bb/b/Cc/t͡s/Ćć/t͡ɕ/Čč/ʈ͡ʂ/Dd/d/DŹ dź/d͡ʑ/DŽ dž/ɖ͡ʐ/DZ dz/d͡z/
Ee/ɛ/Ff/f/Hh/ɦ/Ii/i/Jj/j/Kk/k/Ll/l/LJ lj/ʎ/Mm/m/
Nn/n/NJ nj/ɲ/Oo/o/Pp/p/Rr/r/Ss/s/Šš/ʂ/Śś/ɕ/Tt/t/
Uu/u/Vv/v/Xx/x/Yy/ɨ/Zz/z/Žž/ʐ/Źź/ʑ/Її/ɪ/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 02-Feb-23 14:04 | Δt: 242.78ms