cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Athsudan [ATHSD]
3▲ 3 ▼ 0
CWSP Lang New 202 words
[view flag info]
Athsudan
Ōzšūkatjuz
[o:t͡sɕǔ:kɐtjʊt͡s]
Registered by [Deactivated User] on 2 November 2018
Language type A priori
Place & SpeakersSpoken in: AthsudOfficial
Species Human/humanoid
About Athsudan
ál óvisal aŋ ŋí, ál oní í.
ál úŋzug úrnakvisal cuzmá káka, šut najvis cuvma.
út gaš šání álí ókmá, kíná tá zuz tákmá.
ál kák álí ámá, álí tiŋ on.
maglínal síní, maglínal bulní
maglínal kaj zam, kálínuŋ í í
došut ál ádmá, došut ál bá caz
ánal lóvis úskam dog nuŋ boŋšu.


An East Milevic language spoken in the country of Athsud.
Sample of Athsudan[view] Maglīnal sīnī, maglīnal bulnī / Maglīnal kaj zam, kālīnuň ī ī / Došut āl ādmā, došut āl bā čaz / Ānal lōvis ūskam dog nuň boňšu / / Maglīnal sīnī, maglīnal bulnī / Došut āl fātjilīnal nakam n'āz / Gaflīnal naj dī, zatlīnal naj dī / Lolīnal naj ňī, šajdaklī naj ňī / / Maglīnal sīnī, maglīnal bulnī / Maglīnal kaj zam, kālīnuň ī ī /...[view all texts]
Latest vocabulary
ČūjaškapprJuhashka
fātjilurnrepublic
nipanadjunited
Language family relationships
Language treeShaelic
 ⤷  Proto-Shaelic
  ⤷ Milevic
   ⤷  Proto-Milevic
    ⤷ East Milevic
     ⤷ Proto-East-Milevic
      ⤷  Athsudan
[view] About ShaelicA family of languages originating in the Tlukerian archipelago. Its largest branch, Milevic, spread to southeastern Miraria ("Milevia") via the Athsudan peninsula, from which it spread west.
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarAlveolo-
palatal
PalatalVelar
Nasal m   n     ŋ
Plosive p b   t d     k g
Fricative   f v s ɕ    
Affricate     t͡s t͡ɕ    
Lateral approximant     l      
Approximant         j  
Flap     ɾ      
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i:       u:
Near-close   ɪ   ʊ  
Close-mid         o o:
Near-open     ɐ    
Open a:        
Orthography
Below is the orthography for Athsudan. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 AthsudanOrthography [edit]
a
Aa
/ɐ/
á
Āā
/a:/
b
Bb
/b/
c
Čč
/t͡ɕ/
d
Dd
/d/
f
Ff
/f/
g
Gg
/g/
i
Ii
/ɪ/
í
Īī
/i:/
j
Jj
/j/
k
Kk
/k/
l
Ll
/l/
m
Mm
/m/
n
Nn
/n/
ŋ
Ňň
/ŋ/
ó
Ōō
/o:/
o
Oo
/o/
p
Pp
/p/
r
Rr
/ɾ/
s
Ss
/s/
š
Šš
/ɕ/
t
Tt
/t/
u
Uu
/ʊ/
ú
Ūū
/u:/
v
Vv
/v/
z
Zz
/t͡s/
✖ Unknown alphabetical order [change]
    privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
    Viewing CWS in: English | Time now is 28-Jan-23 23:09 | Δt: 471.1871ms