cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Hessech [HEH]
6▲ 6 ▼ 0
Typology Progressing 1,685 words
[view flag info]
Hessech
Hesåskă movă
[ɦɛsʌskə movə]*
Registered by Fej on 16 June 2020
Language type A posteriori
Species Human/humanoid
About Hessech Czech but more retarded, also with a sprinkle of ukrainian, german, slovak and polish words.

(honestly dis is so similar to czech it could be called a condialect instead)

Sample of Hessech[view] Ahoj. / / Jsåš na skále, vznášåš se ve vesmíru. / / Dosiť hlebrej, å? / / Nějakü je z toho vodu. / / Fejt, vlastně je většina z toho vodu. / / Nemůžu navíť jet odtud do tam bez nákupu lodi. / / Je to smutnej. / / Jsåm smutnej. / / Chybíš mi. / / Jak se to udějelo? / / Dávno, vlastně nikdy, a takü zaraz, nic není nikde....[view all texts]
Latest vocabulary
postupněadvgradually
zpomalitvslow down
zpomalovatvslow down
Sound samples in Hessech
Some sound samples of Hessech. Maximum of 6 shown. Click the links to see the full texts.
Předpokládejme, že jsme v domovi patriotického Československého páru a jejich dospívajícího synă. Sy...
Suppose we are in the home of a patriotic Czechoslovakian couple and their teenage son. The son is a...
Jsåš opravdu horkă že dostavám užeh.
You are so hot that I’m getting a sunburn.
Ne, to je falšní!
No that's wrong!
Na čårných životech záležej.
Black Lives Matter.
Rád jem stromy. Jsú nejlepší.
I like to eat trees. They're the best.
Kdo jsåš?!?!
Who are you?!?!
Language family relationships
Language treeSlavic
 ⤷ Proto-Slavic
  ⤷ West Slavic
   ⤷ Czech
    ⤷  Hessech
 
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
AlveolarPost-
Alveolar
Alveolo-
palatal
PalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottal
Nasal m   n     ɲ        
Plosive p b   t d     c ɟ   k g q  
Fricative   f v s z ʃ ʒ ɕ ʑ     x   ɦ
Affricate     t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ t͡ɕ d͡ʑ          
Lateral approximant     l              
Approximant           j (w)      
Trill     r r̝           [ʀ]1  
Blends (ks)
 1. allophone of /r̝/
VowelsFrontNear-
front
CentralNear-
back
Back
Close i y   [ɨ]1 [ʉ]2   ɯ u
Near-close   ɪ   [ʊ]3  
Close-mid e ø   [ɘ]4   o
Mid     ə    
Open-mid ɛ ʲɛ [œ]5       ʌ [ɔ]6
Near-open [ʲæ]7   [ɐ]8    
Open a   [ä]9   [ɑ]10 [ɒ]11
 1. allophone of /ə/
 2. allophone of /y/
 3. allophone of /ʌ/
 4. allophone of /ə/
 5. allophone of /ø/
 6. allophone of /ʌ/
 7. allophone of /ʲɛ/
 8. allophone of /ə/
 9. allophone of /a/
 10. allophone of /a/
 11. allophone of /a/
Orthography
Below is the orthography for Hessech. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 HessechOrthography
Aa/a/, [ä], [ɑ], [ɒ]Áá/a/Ăă/ə/, [ɨ], [ɐ], [ɘ]Åå/ʌ/, [ɔ], [ʊ], [o]Bb/b/Cc/t͡s/Čč/t͡ʃ/CH ch/x/Dd/d/Ďď/ɟ/
DZ dz/d͡z/DŽ dž/d͡ʒ/Ee/ɛ/Éé/e/, [ɛ], [i]Ěě/ʲɛ/, [ʲæ]Ff/f/Gg/g/Hh/ɦ/Ii/ɪ/Íí/i/
Jj/j/Kk/k/Ll/l/Mm/m/Nn/n/Ňň/ɲ/Oo/o/Óó/o/Pp/p/Qq/q/
Řř/r̝/, [ʀ]Rr/r/Ss/s/Šš/ʃ/Tt/t/Ťť/c/Uu/u/Úú/u/Ůů/u/Vv/v/
Ww/w/1Xx/ks/2Yy/ɪ/Ýý/i/Zz/z/Žž/ʒ/Ëë/ɯ/, [ʉ]Öö/ø/, [œ]Üü/y/, [ʉ]
✔ Shown in correct order
 1. loan words only
 2. loan words only
Typological information for Hessech

Double negativesObligatory
Fixed stress locationAntepenultimate
Number of nominal casesSeven cases
Number of pronominal casesSix cases

▼ More information ⇋ Compare
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 24-Jun-21 09:18 | Δt: 481.823ms