cws
Greetings Guest
home > library > journal > view_article
« Back to Articles ✎ Edit Article ✖ Delete Article » Journal
Ân dîzaîsên Kâramâzôv
0▲ 0 ▼ 0
By Drs. P.
This public article was written by [Deactivated User] on 10 Oct 2016, 11:22.

[comments]
[Public] ? ?
5. fire ? ?
12. wiki yo ? ?
?FYI...
This article is a work in progress! Check back later in case any changes have occurred.

Sripâîn Kôstanîâ êt sripâîn Mâzila,
zunisê êt freô plusêsonâs vivos,
Fêv mal ânuda êt dîuv vilira,
Dôn voês sonâv pêpviâs ansdos.

Înz Regipos, sonâm-âs ans munêrlos,
pêdet gat ilê zo ûrêsos,
ârb îahet plu wubiâl mâzê,

Âmêz êl môman rêrn, êtêv eluôm îken,
êtêv rigân rira: kârm kârm kârm kârm

Sripâîn Kôstanîâ êt sripâîn Mâzila,
âs kal sripâîn Heliâ êvidos,
kêzin kêl êv trusan sonân êfridôs,
sîn îedên luis stêt uniês sôs.

Âv kât êsos, êtâv gîer êlokos,
êtâv rêz i pêsîos,
rên kên dîav plû tmêros,

Âmêz êl môman rêrn, êtêv eluôm îken,
êtêv rigân rira: kârm kârm kârm kârm

Anz pêrtêl di, sripâîn Mâzila,
gêl gavi êskamê râhônsê kera,
Sîn sân ês dîzaîsên pê dalêmîdîa,
kêv pôr gêl vêntâ trusê pâra,

Plû êl hânkal, êt etikgêl gunêdumîk,
êt wâîngêl rumdal âmêl plîk,
kêv irâm sâl pîi kermêsôs

Âmêz êl môman rêrn, êtêv eluôm îken,
êtêv rigân rira: kârm kârm kârm kârm

Toen nu de koffie tot stand was gekomen,
wou zij eens proeven en nam zij een slok.
Zij had de juiste dosering genomen,
tante Mathilde viel neer als een blok.
Sedert die tijd droeg tante Constance
in eenzaamheid de japonnen
die tot haar spijt tot een drama hadden geleid.

Terwijl de kater sliep en de pendule liep
en de kanarie sprak: tjiep tjiep tjiep tjiep.
✎ Edit Article ✖ Delete Article
Comments
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 15-Jun-24 10:08 | Δt: 366.9131ms